Pakume viit eri liiki õigusteenuseid

  • Esmane õigusnõustamine. See teenus hõlmab endas vaid esmast kliendi nõustamist, kliendi õigusliku olukorra analüüsi ning esmast juhiste andmist.

  • Klientide nõustamine erinevates õigusvaldkondades, kohtus esindamine. Juriidilist nõustamist eraisikutele pakutakse eelkõige nende isikute kaitseks erinevates kohtuvaidlustes, sh perekonnaõiguses (lahutus, vara jagamine, kaasaomandi lõpetamine, laste hooldusõigus, elatis jne), võlaõiguses (lepingud, moraalne kahju jne), asjaõiguses (valduse vaidluse, kaasomandi lõpetamised jne), võrdse kohtlemise valdkonnas (sooline diskrimineerimine, ahistamine), kriminaalõiguses (vägivalla kuritegudes kannatanu esindajana), tööõiguses (töövaidlused) jne. Juriidilistele isikutele pakutakse õigusnõustamist tööõiguse, võlaõiguse ja maksuõiguse valdkonnas, sh dokumentide ja lepingute koostamine ning ettevõtte esindamist nii töövaidluskomisjonis kui kohtus.

  • Juriidiline nõustamine naiste tugikeskustele ehk perevägivalla ohvritele spetsialiseerunud õigusnõustamise teenus.

  • Koolituste läbiviimine. Koolitusi viiakse läbi eelkõige tsiviilõiguse, perekonnaõiguse, naistevastase vägivalla valdkonnas.

  • Muud juriidilise teenusega kaasnevad teenused.

Hinnad

Esmane konsultatsioon ja materjalidega tutvumine – 100 €

Esmane konsultatsioon hõlmab:

  • juriidilise nõu andmist

  • materjalidega tutvumist

  • hinnatakse asja õiguslikku perspektiivi

Juriidiliste dokumentide koostamine ja kliendi esindamine – hind alates 100 € tund.