Kellele on veebinõustamine sobilik

Veebinõustamine on sobiv nõustamise vorm neile, kes ei saa mingil põhjusel büroosse kohale tulla või soovivad juristiga jagada dokumente ja saada kirjalikus vormis tagasisidet ning juhiseid juristilt. Veebinõustamise ooteaeg on kuni seitse päeva.

Oluline teave veebinõustamine kohta

Veebinõustamisel arvestab jurist dokumentide läbivaatamiseks ja muude vajalike tegevuste teostamiseks kuluvat aega (päringute teostamine registritest, materjalide läbitöötamine, lisainfo hankimine ning kirjade koostamine), mis kajastub kliendile väljastatud arvel.

Info internetis